idea the best ideas for your home

Безвъзмездно финансиране за обследване на сгради за енергийна ефективност и сертифициране
Програмата REECL - Финансиране от 20-35 %

20% безвъзмездно финансиране, възможност за  разсрочено плащане  и лизинг за Клиентите на „ЕЛИТ-КНС” ЕООД

alt
Всички  извършвани от компанията строителни дейности отговарят на високите  нормативни изисквания за енергийна ефективност както  на новите сгради, така и на тези, подлежащи на саниране, преустройство, основен ремонт  или реконструкция.     Това  гарантира  привилегията  на всички наши клиенти да ползват 20% безвъзмездно финансиране, разсрочено плащане  и лизинг  за осъществяване на техните енергийно ефективни  строителни проекти, включително и с участие в програмата REECL на Европейската комисия, Международната банка за възстановяване и развитие и Агенцията за енергийна ефективност на Република България, в която „ЕЛИТ-КНС” участва  като регистриран доставчик и изпълнител на енергоефективни прозорци; изолация на стени, подове и покриви.

35% безвъзмездно финансиране, възможност за  разсрочено плащане  и лизинг за Клиентите на „ЕЛИТ-КНС” ЕООД

alt
При комплексно използване на всички услуги включително от инвестиционния проект по част Енергийна ефективност, съставяне на енергийния паспорт, обследване на сгради до реализирането на енергоефективните  строително-монтажни работи при ремонтни работи и при изграждане на нови сгради, сертифициране и освобождаване от данъци,съгласно нормативната уредба, КЛИЕНТИТЕ на  „ЕЛИТ-КНС” ползват 35% безвъзмездно финансиране, възможност за  разсрочено плащане  и лизинг включително и с участие в програмата REECL на Европейската комисия, Международната банка за възстановяване и развитие и Агенцията за енергийна ефективност на Република България, в която  „ЕЛИТ-КНС” участва  като регистриран доставчик и изпълнител на енергоефективни строителни технологии..

20% безвъзмездно финансиране, възможност за  разсрочено плащане  и лизинг за Клиентите на „ЕЛИТ-КНС” за отделни  видове енергоспестяващи мерки в дома при монтаж и подмяна на дограма и топлоизолация  на  жилища.