idea the best ideas for your home

ISO OHSAS 18001:2007 Сертификат
PDF Печат Е-поща

Енергийна Ефективност

„Елит-КНС” ЕООД , официално получи сертификат от EURO CERTIFICATIONS по стандарта ISO 18001:2007 ,което е разширена спецификация за система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, разработена да даде възможност на организациите да контролират и подобряват здравословността и безопасността на условията на труд.
ISO OHSAS 18001 е разработена, така че да бъде съвместима с ISO 9001 и ISO 14001 и да позволява лесна интеграция. Правните и регулаторните изисквания и непрекъснатото подобрение са два важни аспекта на ISO OHSAS 18001.  Сертификацията по ISO OHSAS 18001 демонстрира ангажираността на компанията за безопасна работна среда и защита на служителите от трудови злополуки .

ISO 18001:2007 OHSAS система за управление на бепосността и защита на здравето с обхват на дейности свързани със строителство на жилищни, адиминистративни и промишлени сгради и прилежащата им инфраструктура.