idea the best ideas for your home

ISO 14001:2015 Сертификат
PDF Печат Е-поща

Енергийна Ефективност

„Елит-КНС” ЕООД , официално получи сертификат от EURO CERTIFICATIONS по стандарта ISO 14001:2015 за управление на околната среда, за да помогне на организацията (фирмата) да достигне както икономическите си цели, така и целите, свързани с околната среда.

Сертификацията по ISO 14001:2015 е признак за формирането на фирмена култура, ангажирана към опазване на околната среда. В основата на стандарта лежи загрижеността на човечеството за осъществяване на устойчиво развитие на планетата. Стандартът има същата структура и носи идеята за непрекъснато подобряване, характерни за ISO 9001:2015.

ISO 14001:2015 система за управление на околната среда с обхват на дейности свързани със строителство на жилищни, административни и промишлени сгради и прилежащата им инфраструктура.