idea the best ideas for your home

ISO 9001:2015 Сертификат
PDF Печат Е-поща

Енергийна Ефективност

„Елит-КНС” ЕООД , официално получи сертификат от EURO CERTIFICATIONS по стандарта ISO 9001:2015 за успешно внедрена и прилагана система за управление на качеството (СУК) съгласно изискванията на EN ISO 9001:2015. Това се случи, след като фирмата успешно премина през сертификационен одит.

Стандартът EN ISO 9001:2015 представлява набор от изисквания за регламентиране на правила, които управляват дейността на организацията в аспекта качество.Следването на изискванията на EN ISO 9001:2015 и внедряването на Система за управление на качеството осигурява способността на фирма „Елит-КНС” ООД  да предоставя продукт и услуга с едно и също постоянно качество, в съответствие с изискванията на нейните клиенти и приложимите разпоредби на националното законодателство.

ISO 9001:2015 система за управление на качеството с обхват строителство на жилищни, административни и промишлени сгради.