idea the best ideas for your home

PDF Печат Е-поща

Информация

Фирмата гарантира високо качество на изпълнение на строителните работи и точно спазване на уговорените срокове.

"Елит-КНС" ЕООД разполага със складова площ , дърводелска работилница , висококачествено машинно оборудване , собствен автомобилен парк (товарни , лекотоварни и леки автомобили) и съвременни компютърни системи.

Целта на създаването на "Елит-КНС" ЕООД е да осигури пълния цикъл на строителните работи , архитектурата и дизайна на обществени и жилищни сгради според изискванията и желанията на нашите клиенти.Фирмата работи в областта на комплексното строителство , вътрешното обзавеждане , архитектурата и дизайна на жилищни и административни сгради."Елит-КНС" е инженерингова - извършва пълния цикъл от строежа до обзавеждането.Фирмата се финансира с частен капитал , не ползва кредити и няма задължения към банки.