idea the best ideas for your home

Проектиране и строителство
PDF Печат Е-поща
Енергийна Ефективност

Проектиране и Строителство

“Елит-КНС” ЕООД е строителна фирма, лидер в строителният
бранш от 1996 година. Дружеството има богат опит в проектирането и изпълнението на строително инвестиционни проекти на административни и жилищни сгради , извършва също комплексни
строителни ремонти.

Предлагаме напълно конкурентни цени и можем да дадем изгодна оферта за всички услуги.За да разберете повече за нас и за услугите ни моля свържете с нас на посочените телефони за контакти или е-майл.Проектите включват всички задължителни части:
 • Архитектурна
 • Конструктивна
 • Електрическа
 • Отопление , Вентилация и Климатизация (ОВиК)
 • Водоснабдяване и Канализация (ВиК)
 • Енергийна Ефективност (ЕЕ)
 • Вертикална планировка (ВП)
 • Пожарна Безопастност (ПБ)
 • План по Безопастност и Здраве (ПБЗ)


Нашата фирма предлага следните видове дейности:

 • - проектиране на : жилищни сгради , хотели , еднофамилни къщи , офисни и административни сгради
 • , промишлени сгради , производствени бази и складове и други
 • - Преустройства, реконструкции и саниране на съществуващи сгради
 • - Довършителни работи
 • - Цялостно изграждане на Ел. , ВиК и ОВиК инсталации
 • - Заснемане за узаконяване
 • - Управление на проекти
 • - Авторски надзор
 • - Алуминиеви парапети
 • - Автоматизирани поливни системи


Етапа "Проучване и проектиране", преминава в следните фази:

 • - Възлагане от страна на възложителя на проектанта. Предварително устройствено проучване за
 • определяне разположението на обекта, доказване на нормативната допустимост
 • целесъобразноста на инвестиционната идея
 • - Съставяне на задание за изработване на инвестиционен проект. Фазите на проектиране са:
 • Идеен проект
 • Технически проект
 • Работен проект
 • - Издаване на виза за проектиране
 • - Етап на проектиране. Всички части се подписват от проектант , възложителя и от инженер-конструктор
 • с пълна проектантска правоспособност за част "Конструктивна"

Компанията е оставила след себе си  множество доволни потребители, което се доказва
с получаването на множество референции за качеството на работата, от самите тях.